jueves, 9 de octubre de 2014

ANTIC RÈGIM

La primera activitat que vam fer al principi de curs va ser sobre l'Antic Règim. Ja que aquest temari ja estava treballat d'anys anteriors, només feia falta un recordatori. Així que l'activitat constava de fer un petit resum i comentari. Nosaltres teniem de desenvolupar tots els conceptes assolits dels anys anteriors. També podíem ajudar-nos de diferents fonts, com per exemple Internet o llibres de text.

Per la meva part, el temes que tenen de quedar mes clars i assolits són les característiques de l'Antic Règim:
- La demografia antiga (Creixement de població lent)
- Una economia agrària (El 90% de la població treballaven al camp i eren jornalers, la terra no era seva sinó dels senyors, és a dir, agricultura de subsistència. I el 10% treballaven a la indústria de caràcter artesanal, com els gremis, la indústria domèstica i les manufactures.)
- Tipus de comerç. (Comerç interior i Comerç colonial.)
- L'estructura social estamental. (Articulada en estaments: rei, aristocràcia i poble.)

Finalment, la meva opinió sobre aquesta activitat és bastant positiva per alguns motius. Jo crec que si ja has treballat un tema a fons, no cal tornar-lo a estudiar tot, sinó fer un petit recordatori, Llavors, aquesta activitat ens va fer adonar-nos quins conceptes havíem assolit i quins no. També una altra raó que trobo fonamental es que si ara passarem a explicar la Revolució Francesa, per situar-nos a l'època i posar-nos a la pell amb les condicions que s'estava vivint en aquell precís moment, no hi ha millor manera que començar explicant les característiques de l'Antic Règim. Ja per acabar jo crec que és una activitat força positiva, tot i que al principi et pot costar una mica de fer memòria, al final et queda un bon resum, clar i entenedor.

GVG.

No hay comentarios:

Publicar un comentario