domingo, 24 de abril de 2016

Creixement econòmic influenciat pel règim franquista?

Bona nit lectors, avui toca fer una entrada al bloc sobre la influència que va tenir el franquisme, exactament en el creixement econòmic que es va produir a Espanya entre els anys 1959 i 1973.

L’activitat es basa en el fet que els alumnes hem de donar la nostra opinió sobre si creiem que el règim franquista va ser responsable del creixement econòmic espanyol.

Espanya, durant el 1939 i el 1959, va viure unes repercussions econòmiques molt negatives. Tot va ser a causa de l’autosuficiència econòmica, l’autarquia. Una sèrie de reformes de la política autàrquica, va comportar una sèrie de conseqüències molt desfavorables per les condicions de vida de la societat espanyola i també per la seva economia.

Per aquest motiu, per la mala situació econòmica d’Espanya, es va poder dur a terme un gran creixement econòmic. Entre el 1959 i el 1973 Espanya va tenir un període de desenvolupament econòmic molt intens, en què la taxa de creixement va ser la segona més important, després de Japó. També va afavorir els grans efectes positius en l’expansió de l’economia europea en el comerç exterior i també la millora de la productivitat amb noves tecnologies a les indústries entre d’altres.

A causa de totes les raons que he anomenat, crec que el creixement econòmic d’Espanya va estar influenciat en part de responsabilitat pel règim franquista, ja que va adoptar unes mesures que van afavorir el creixement econòmic. Tot i això, crec que independentment del règim que governés en aquell moment al país, també s’hauria dut a terme un desenvolupament econòmic a causa per la mala situació en què el país es trobava.

GVG


No hay comentarios:

Publicar un comentario