domingo, 6 de marzo de 2016

Valoració sobre l’inici de la Guerra Civil Espanyola.

Bona nit lectors, avui em toca presentar-vos un tema nou! Els alumnes de 2n de batxillerat ja hem començat el 3r trimestre i això significa que iniciem tema.
Per continuar l’etapa de la Segona República, aquest tema tractarem la Guerra Civil.
Aquesta activitat constarà de donar la nostra opinió sobre aquesta afirmació: “La Guerra Civil és fruit del fracàs del pronunciament del 18 de juliol de 1936”.

Durant l’any 1936 ha Espanya es vivia una situació de violència i inestabilitat política.
Les eleccions de febrer de 1936, on van guanyar el Front Popular, van ser les últimes abans que s’iniciés el pronunciament. En aquestes eleccions va guanyar la coalició d’esquerres i va tornar per uns moments l’eufòria de la República d’esquerres. A partir d’aquesta victòria, va començar una forta oposició dels partits de dretes contra l’actual govern.
El 17 de juliol de 1936 és va produir un Alzamiento Nacional, i es va estendre ràpidament la insurrecció contra la República, on es van unir la majoria de les guaricions militars d’Espanya. Aquesta insurrecció va triomfar en pràcticament tota l’Espanya interior però va fracassar allà on predominaven les forces d’esquerres. I aquest fracàs que va tenir la insurrecció a diferents llocs d’Espanya, com per exemple a Catalunya, va ser el fet que provocà l’inici de la Guerra Civil.
Espanya es va quedar clarament dividida en dos bàndols: els d’esquerres, partidaris de la República també anomenats rojos; i els de dretes, partidaris del cop d’Estat.
Els insurrectes no havien previst una oposició en el seu pronunciament militar i a causa d’aquesta oposició del bàndol contrari, es va iniciar la Guerra Civil que durà del 1936 al 1939.

Finalment, amb totes aquestes raons que he citat anteriorment, justifico que estic d’acord en què la guerra civil és fruit del fracàs del pronunciament del 18 de juliol de 1936.

No hay comentarios:

Publicar un comentario